Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα σπουδών μας για την Γ' Λυκείου.

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Μαθήματα Προσανατολισμού Ώρες
Σύνολο Ωρών 12/14/15/17
Έκθεση 2
Φυσική 4
Χημεία* 4
Μαθήματα Επιλογής (1 ή 2 από τα 3)
Μαθηματικά Προσανατολισμού (2ο Ε.Π.) 5
Βιολογία Προσανατολισμού *(3ο Ε.Π.) 2
Ιστορία Γενικής (4ο Ε.Π.) 2
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μαθήματα Προσανατολισμού Ώρες
Σύνολο Ωρών 12/13/14/15
Έκθεση 2
Αρχαία (Άγνωστο) 3
Αρχαία (Γνωστό) 2
Ιστορία 3
Μαθήματα Επιλογής (1 ή 2 από τα 3)
Λατινικά (1ο Ε.Π.) 3
Βιολογία Γενικής (3ο Ε.Π.) 2
Μαθηματικά Γενικής (4ο Ε.Π.) 2
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Μαθήματα Προσανατολισμού Ώρες
Σύνολο Ωρών 12 / 14
Έκθεση 2
Μαθηματικά 5
Α.Ε.Π.Π. 3
Μαθήματα Επιλογής (1 ή 2 από τα 3)
Α.Ο.Θ.* (5ο Ε.Π.) 2
Βιολογία Γενικής (3ο Ε.Π.) 2
Ιστορία Γενικής (4ο Ε.Π.) 2

Σε περίπτωση που έχετε κάποια απορία, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Σπουδαστηρίου.
Για την πλήρη ενημέρωσή σας, δείτε τις αρχές λειτουργίας μας.

Δείτε παρακάτω το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών μας για την Β' Λυκείου.

Θετικές Σπουδές
Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ώρες
Σύνολο Ωρών 13
Μαθηματικά Ο.Π. 2
Φυσική Ο.Π. 2
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Χημεία* 2
Έκθεση 2
Γεωμετρία 1
Ανθρωπιστικές Σπουδές
Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ώρες
Σύνολο Ωρών 13
Αρχαία
(Άγνωστο - Γραμματική - Γνωστό)
5
Λατινικά 1
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Έκθεση 2
Φυσική - Χημεία 3
Άλγεβρα 2

Σε περίπτωση που έχετε κάποια απορία, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Σπουδαστηρίου.
Για την πλήρη ενημέρωσή σας, δείτε τις αρχές λειτουργίας μας.

Δείτε παρακάτω το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών μας για την Α' Λυκείου.

Μαθήματα Ώρες
Σύνολο Ωρών 11
Άλγεβρα και Στοιχεία Γεωμετρίας 3
Φυσική 3
Χημεία 1
Αρχαία 3
Νέα Ελληνικά - Έκθεση 1

Σε περίπτωση που έχετε κάποια απορία, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Σπουδαστηρίου.
Για την πλήρη ενημέρωσή σας, δείτε τις αρχές λειτουργίας μας.