Τμήματα / Πρόγραμμα

1

Στο Σπουδαστήριο λειτουργούν τμήματα 8-9 ατόμων και 3-4 ατόμων ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα για ιδιαίτερα μαθήματα.


2

Ο κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει και να παρακολουθήσει μέρος του προτεινόμενου προγράμματος σπουδών.


3

Οι διδακτικές ώρες στο Σπουδαστήριο είναι 50΄ (λεπτών), οργανωμένες σε δίωρα των 100 λεπτών.


Ενημέρωση Γονέων

4

Το Σπουδαστήριο οργανώνει μια ενημέρωση γονέων λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Οι γονείς όμως μπορούν να ενημερώνονται όποτε αυτοί κρίνουν απαραίτητο κατόπιν συνεννόησης με την γραμματεία.


Διαγωνίσματα

5

Τα διαγωνίσματα είναι τρίωρης διάρκειας (3 ωρών) και πραγματοποιούνται τις Κυριακές, σε ώρες εκτός του προγράμματος και με την παρουσία των υπεύθυνων καθηγητών.