2019
1.1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝ (07/06/2019)
2.1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΠ (10/06/2019)
2.2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΠ (10/06/2019)
3.1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΠ (12/06/2019)
3.2. ΦΥΣΙΚΗ ΟΠ (12/06/2019)
3.2. ΑΕΠΠ ΟΠ (12/06/2019)
4.1. ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΟΠ (14/06/2019)
4.2. ΧΗΜΕΙΑ ΟΠ (14/06/2019)
4.3. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΠ (14/06/2019)
5.1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠ (18/06/2019)
5.2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ (18/06/2019)
2018
1.1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝ (08/06/2018)
2.1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΠ (11/06/2018)
2.2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΠ (11/06/2018)
3.1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΠ (13/06/2018)
3.2. ΦΥΣΙΚΗ ΟΠ (13/06/2018)
3.3. ΑΕΠΠ ΟΠ (13/06/2018)
4.1. ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΟΠ (15/06/2018)
4.2. ΧΗΜΕΙΑ ΟΠ (15/06/2018)
4.3. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΠ (15/06/2018)
5.1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠ (19/06/2018)
5.2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ (19/06/2018)
2017
1.1 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝ (07/06/2017)
2.1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΠ (09/06/2017)
2.2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΠ (09/06/2017)
3.1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΠ (12/06/2017)
3.2. ΦΥΣΙΚΗ ΟΠ (12/06/2017)
3.3. ΑΕΠΠ ΟΠ (12/06/2017)
4.1. ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΟΠ (14/06/2017)
4.2. ΧΗΜΕΙΑ ΟΠ (14/06/2017)
4.3. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΠ (14/06/2017)
5.1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠ (16/06/2017)
5.2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ (16/06/2017)
6.1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ (19/06/2017)
6.2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ (19/06/2017)
2016
1.1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝ (16/05/2016)
2.1. ΑΡΧΑΙΑ ΟΠ (18/05/2016)
2.2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΠ (18/05/2016)
3.1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ (20/05/2016)
3.2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ (20/05/2016)
3.3. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝ (20/05/2016)
3.4. ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝ (20/05/2016)
4.1. ΦΥΣΙΚΗ ΟΠ (23/05/2016)
4.2. ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤ (23/05/2016)
4.3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΠ (23/05/2016)
5.1. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΠ (25/05/2016)
6.1. ΑΕΠΠ ΟΠ (27/05/2016)
6.2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠ (27/05/2016)
7.1. ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΟΠ (30/05/2016)
7.2. ΧΗΜΕΙΑ ΟΠ (30/05/2016)
8.1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ (01/06/2016)
2015
1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝ (18/05/2015)
2.1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ (20/05/2015)
2.2. ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ (20/05/2015)
2.3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ (20/05/2015)
2.4. ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ (20/05/2015)
3.1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡ (22/05/2015)
3.2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤ (22/05/2015)
3.3. ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧ (22/05/2015)
3.4. Α.Ο.Δ.Ε. ΤΕΧ (22/05/2015)
4.1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡ (25/05/2015)
4.2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤ/ΤΕΧ (25/05/2015)
5.1. ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡ (27/05/2015)
5.2. ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤ (27/05/2015)
5.3. Α.Ε.Π.Π. ΤΕΧ (27/05/2015)
6.1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡ (29/05/2015)
6.2. ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ/ΤΕΧ (29/05/2015)
7.1. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (02/06/2015)