ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στον διαδικτυακό τόπο spoudastirio.edu.gr, χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στον διαδικτυακό τόπο, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μαζί σας, την επικοινωνία, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους ή να χορηγηθούν σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Ακολουθούμε όλες τις φυσικές, ηλεκτρονικές και διοικητικές διαδικασίες έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας ηλεκτρονικά και μη.

  • Δεν θα πουλήσουμε, δώσουμε ή ανταλλάξουμε ποτέ τα προσωπικά δεδομένα σας με τρίτους χωρίς την έγκριση σας ή αν υπάρξει νομικός λόγος για να συμβεί κάτι τέτοιο.
  • Θα κρατήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για όσο χρειάζεται. Από τη στιγμή που δεν τις χρειαζόμαστε θα διαγραφούν από τα αρχεία μας σύμφωνα με τις νομικές προδιαγραφές.
  • Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε μέσω του διαδικτυακού τόπου spoudastirio.edu.gr, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Υπεύθυνος φορέας

Υπεύθυνος φορέας για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την έννοια του ελληνικού δικαίου και της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία με:

Επωνυμία: Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – Ι. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ο.Ε. και διακριτικός τίτλος «ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ»

Διεύθυνση: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 13, ΠΥΛΑΙΑ, Τ.Κ. 54352, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: spoudast@gmail.com     τηλ: 2310 906613

Υπεύθυνος για την επεξεργασία τους ορίζεται o κύριος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Ορισμός προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν να συσχετιστούν με ένα πρόσωπο (υποκείμενο). Τα δεδομένα θεωρούνται προσωπικού χαρακτήρα αν το πρόσωπο που αφορούν μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα. Τέτοιες πληροφορίες αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, διεύθυνση, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση IP. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»), συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

 

Συλλογή και σκοπός χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Η επιχείρησή μας δεν συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα, εκτός κι αν τα έχετε παράσχει εσείς ρητά, οικειοθελώς και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεση σας για την χρήση τους.

Το spoudastirio.edu.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για διαφορετικούς σκοπούς, όπως για:

  • Να επεξεργαζόμαστε τυχόν αιτήματά σας προς εμάς και να σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη τους.
  • Να απαντάμε στα ερωτήματα ή τους προβληματισμούς σας.
  • Να κατανοούμε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Δικαιώματα υποκειμένων

Έχετε τη δυνατότητα, εάν το επιθυμείτε, να αιτηθείτε οποιαδήποτε στιγμή, να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από το διαδικτυακού τόπο spoudastirio.edu.gr, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση spoudast@gmail.com, από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σημαντική σημείωση: Δεν θα χρειαστεί να καταβάλλετε κάποια αμοιβή ή τέλος για την προσπέλαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ή για να ασκείτε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε εύλογη αμοιβή αν η αίτησή σας είναι ολοφάνερα αβάσιμη, επαναλαμβανόμενη ή καταχρηστική. Εναλλακτικά, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας σε αυτές τις περιπτώσεις.

 

Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία).

 

 

Κοινοποίηση δεδομένων

Το spoudastirio.edu.gr δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία χρηστών/επισκεπτών σε τρίτους, χωρίς τη δική τους συναίνεση, πέραν των κοινοποιήσεων που απαιτούνται από το νόμο σε οποιαδήποτε σχετική διαδικασία.

Cookies

To spoudastirio.edu.gr, χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης του πελάτη επιτρέποντας στην τοποθεσία να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις του. Η περιήγηση στον διαδικτυακό τόπου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη και χωρίς περιορισμούς ανάγνωση, κατανόηση και αποδοχή της πολιτικής απορρήτου καθώς και της χρήσης των λεγόμενων cookies. Τα cookies είναι μικρά ΄΄αρχεία΄΄ κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνο ή το tablet του πελάτη όταν αυτός επισκέπτεται οποιονδήποτε Διαδικτυακό Τόπο και ενδεικτικά ενδέχεται να αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικές:

  • Με την διαδικτυακή δραστηριότητά του επισκέπτη – χρήστη
  • Με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή με την αποθήκευση του username του πελάτη (όπου χρειάζεται) έτσι ώστε να μην χρειάζεται να το καταχωρεί εκ νέου κατά την επιστροφή του στον διαδικτυακό μας τόπο
  • Με την τοποθεσία του πελάτη προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες τουedu.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing ή και για στατιστικούς λόγους (π.χ. google analytics)

 

Δεσμοί προς άλλους δικτυακούς τόπους

Στις σελίδες του spoudastirio.edu.gr είναι δυνατό να περιλαμβάνονται υπερσύνδεσμοι (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι ελέγχονται και υποστηρίζονται από τρίτους. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η επιχείρηση για τους Όρους Χρήσης, το υλικό και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτούς τους δικτυακούς τόπους, όπως και για τη πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών που αυτοί ακολουθούν.

 

Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Δηλώνουμε ρητώς, την πρόθεση μας να μην συλλέξουμε δεδομένα ανηλίκων. Ωστόσο, εάν δεν γίνει αντιληπτή η ηλικία του χρήστη, παρακαλούνται οι γονείς ή οι κηδεμόνες να μας ενημερώσουν χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να προβούμε άμεσα στη διαγραφή των δεδομένων αυτών.

 

Ενημέρωση και τροποποίηση

Το spoudastirio.edu.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/ επικαιροποιεί όλη ή τμηματικά, την παρούσα Πολιτική, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 2016/679, για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας.

Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες δημοσιεύσεις ή γνωστοποιήσεις μας.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μας, προκειμένου, να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που η εταιρεία μας προστατεύει τα δεδομένα σας και να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις.