Πρόγραμμα Σπουδών Β’ Λυκείου

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜάθημαΏρες
ΑΡΧΑΙΑ – ΑΓΝΩΣΤΟ [Προσανατολισμού]2 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ [Προσανατολισμού]2 ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ [Προσανατολισμού]2 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ (Γ’ Λυκείου) 1 ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [Γενικής Παιδείας]2 ώρες
ΑΛΓΕΒΡΑ [Γενικής Παιδείας]2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:11 ώρες
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜάθημαΏρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. [Προσανατολισμού]2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. & Φ.Γ.Π.

ενιαίο πρόγραμμα σπουδών

4 ώρες
ΑΛΓΕΒΡΑ [Γενικής Παιδείας]2 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ [Γενικής Παιδείας]2 ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [Γενικής Παιδείας]2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:12 ώρες