Πρόγραμμα Σπουδών Γ’ Λυκείου

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜάθημαΏρες
ΑΡΧΑΙΑ (άγνωστο)3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ (γνωστό)2 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ3 ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ3 ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:14 ώρες
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜάθημαΏρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 5 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:16 ώρες
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜάθημαΏρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π.3 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:14 ώρες
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜάθημαΏρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5 ώρες
Α.Ε.Π.Π.3 ώρες
Α.Ο.Θ.3 ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:14 ώρες