Γ’ Λυκείου – Πεδία με Μηχανογραφικό

Γ’ Λυκείου

Η Γ’ Λυκείου αποτελεί μια τάξη εξειδίκευσης.

Η επιλογή της ομάδας προσανατολισμού που θα ακολουθήσει ένας μαθητής,
γίνεται κατά κύριο λόγο με κριτήριο τις σχολές στις οποίες θέλει να εισαχθεί.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου είναι