Δομή

Α’ Λυκείου

Η Α’ Λυκείου αποτελεί μια  τάξη γενικών γνώσεων,  

στην οποία ο μαθητής ανιχνεύει τις κλίσεις του και βρίσκει σταδιακά τον προσανατολισμό του. 

Β’ Λυκείου

Η Β’ Λυκείου είναι μια χρονιά “γέφυρα” μεταξύ των γενικών γνώσεων της Α’ Λυκείου και  της απόλυτης εξειδίκευσης της Γ΄ Λυκείου.  

Το πρόγραμμα της γενικής παιδείας  

συμπληρώνει και ένα πρόγραμμα προσανατολισμού,  

που καλείται να επιλέξει ο μαθητής, ανάμεσα στις δύο βασικές επιλογές

Β’ Ανθρωπιστικών Σπουδών

Το πρόγραμμα γενικής παιδείας συμπληρώνεται με τα μαθήματα των

  • Αρχαίων Ελληνικών
  • Λατινικών

Η επιλογή αυτής της ομάδας προσανατολισμού οδηγεί στη Γ Λυκείου, κατά κανόνα στην αντίστοιχη ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Β’ Θετικών Σπουδών

Το πρόγραμμα γενικής παιδείας συμπληρώνεται με τα μαθήματα των

  • Μαθηματικών Προσανατολισμού
  • Φυσικής Προσανατολισμού

Η επιλογή αυτής της ομάδας προσανατολισμού οδηγεί στη Γ΄ Λυκείου σε τρείς ομάδες προσανατολισμού.

  • Οικονομίας & Πληροφορικής
  • Υγείας
  • Θετικών Σπουδών

* Η επιλογή κάποιας από τις ομάδες προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής, Υγείας, και Θετικών Σπουδών της Γ΄Λυκείου για ένα μαθητή που στη Β΄Λυκείου έχει παρακολουθήσει τον κύκλο Ανθρωπιστικών Σπουδών και αντίστοιχα η επιλογή της ομάδας  Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ Λυκείου για ένα μαθητή που προέρχεται από ομάδα προσανατολισμού Θετικών Σπουδών στη Β΄Λυκείου, δεν απαγορεύεται.  

Η σωστή επιλογή όμως της ομάδας προσανατολισμού από τη Β’ Λυκείου βοηθά και ενισχύει τις γνώσεις ενός μαθητή στα μαθήματα με τα οποία θα ασχοληθεί στη Γ΄Λυκείου.  

Γ’ Λυκείου

Η Γ’ Λυκείου αποτελεί μια τάξη εξειδίκευσης. 

Η επιλογή της ομάδας προσανατολισμού που θα ακολουθήσει ένας μαθητής, 

γίνεται κατά κύριο λόγο με κριτήριο τις σχολές στις οποίες θέλει να εισαχθεί. 

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Νομική 

Ψυχολογία 

Φιλολογία 

Πολιτικές Επιστήμες

Κοινωνιολογία 

Αγγλική Φιλολογία 

κτλ 

Θετικών Σπουδών

Πολυτεχνείο

Πληροφορική

Μαθηματικό

Φυσικό

Χημικό

Βιολογικό

κτλ

Υγείας

Ιατρική  

Φαρμακευτική  

Βιολογία 

Χημικό  

Γεωπονία 

Φυσικοθεραπεία 

κτλ 

Οικονομίας & Πληροφορικής

Οικονομικό

Λογιστική

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πληροφορική

κτλ