Αρχές Λειτουργείας

Τμήματα / Πρόγραμμα

Στο Σπουδαστήριο λειτουργούν τμήματα 8-9 ατόμων και 3-4 ατόμων ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα για ιδιαίτερα μαθήματα.
Ο κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει και να παρακολουθήσει μέρος του προτεινόμενου προγράμματος σπουδών.

Οι διδακτικές ώρες στο Σπουδαστήριο είναι 50΄ (λεπτών), οργανωμένες σε δίωρα των 100 λεπτών.

Ενημέρωση Γονέων

Το Σπουδαστήριο οργανώνει μια ενημέρωση γονέων λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Οι γονείς όμως μπορούν να ενημερώνονται όποτε αυτοί κρίνουν απαραίτητο κατόπιν συνεννόησης με την γραμματεία.

Διαγωνίσματα

Τα διαγωνίσματα είναι τρίωρης διάρκειας (3 ωρών) και πραγματοποιούνται τις Κυριακές, σε ώρες εκτός του προγράμματος και με την παρουσία των υπεύθυνων καθηγητών.