ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το spoudastirio.edu.gr είναι ένας διαδικτυακός τόπος (στο εξής καλούμενο ιστότοπος) της επιχείρησης με την επωνυμία Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – Ι. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ο.Ε. – φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας spoudast@gmail.com.

Ακολούθως, παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα εφαρμόζονται για τη χρήση του προαναφερθέντος διαδικτυακού τόπου. Κάθε χρήστης που εισέρχεται (στο εξής χάριν συντομίας “επισκέπτης”), θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν, όμως, είναι αντίθετος με τους παρόντες όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και τη χρήση του παρόντος ιστότοπου.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το spoudastirio.edu.gr εγγυάται την ακρίβεια και την αλήθεια των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο, σε ό, τι αφορά την ταυτότητά του. Το spoudastirio.edu.gr στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ spoudastirio.edu.gr

O δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσίων που προσφέρονται στο spoudastirio.edu.gr, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – Ι. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ο.Ε.  και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να ανακτηθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – Ι. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ο.Ε., χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ιστότοπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο επισκέπτης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του spoudastirio.edu.gr.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ρητά συμφωνείται ότι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης είναι αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – Ι. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ο.Ε., ιδιοκτήτριας του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του επισκέπτη/χρήστη και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.