Το φροντιστήριο θα παραμείνει κλειστό 22/7-17/8
Η νέα μας ιστοσελίδα βρίσκεται υπό κατασκευή, γι’ αυτό το λόγο και οι βαθμολογίες είναι
αναρτημένες μόνο στο χώρο του φροντιστηρίου.
Πληροφορίες τις ημέρες που απουσιάζουμε στα τηλέφωνα:
Κυριακίδης Γιώργος: 6977204698
Ανδρεάδης Γιάννης: 6977440279

Επικοινωνήστε μαζί μας

Φροντιστήριο

Διεύθυνση: Περραιβού 13, 54352,
Α. Τούμπα, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο/Fax:+30 2310 906 613
E-mail: spoudast στο gmail.com